6724 Když tvá upřímnost uspokojí tvé srdce

Když tvá vlastní upřímnost
uspokojí tvé srdce,
Boží Srdce Soucitu
k tobě ihned přiběhne.