7001 Jeden Dotek Boha

Jeden Dotek Boha
z Jeho Výšky Soucitu
může přeměnit nepředstavitelné
a nesčetné slabosti člověka
do Boží vlastní nekonečné,
nesmrtelné a všemohoucí Síly.