7019 Budu plakat po dokonalosti

Nebudu plakat po svém uspokojení.
To je úloha mého Pána.
Budu plakat po své dokonalosti.
Vskutku, toto je má úloha,
má jediná úloha.