7504 Neunavuj Boha

Jestliže skutečně miluješ Boha,
tak Jej neunavuj
svými nekonečnými stížnostmi.