7505 Slepá cesta

Ve vnitřním životě
je nejistota slepou cestou.
Ve vnějším životě
je pochybnost slepou cestou.