7639 Dvě myšlenky

„Miluji Boha.“
Tato myšlenka začíná v mém srdci
a běží a běží k Bohu.

„Nemiluji Boha.“
Tato myšlenka začíná v mé mysli
a nese mě pryč od Boha.