7637 Stříbrné hory

Neopatruj ani nevědomě
jeskyni zoufalství.
Jen tak budeš schopen
tančit a zpívat
ve stříbrných horách
blaženosti uspokojení.