7636 Dlouhý krok vstříc k Bohu

Ó vybraný synu Boha,
tvůj není život prázdných nadějí.
Proto je pro tebe každá hodina
dlouhým krokem vstříc k Bohu.