7707 Můj sebeobětující Přítel

Mohu-li mít
dětskou důvěru,
tak se můj Pán Nejvyšší
bezpochyby stane mým bezesným,
sebeobětujícím Přítelem.