7705 Tvůj vznášející se povzdech selhání

Zklameš-li ve svém životě aspirace,
v podvečer tvého života
budeš nucen spatřit
svůj vlastní povzdech selhání
vznášející se mezi zemí a nebem.