7704 Příliš mnoho nebeského jídla

Když jíš příliš mnoho pozemského jídla,
svět ti řekne, že jsi nenasytný.
Když jíš příliš mnoho nebeského jídla,
Bůh i celý svět ti řekne,
že jsi absolutně vybraný
nástroj Boha.