7701 První božské pravidlo

Zná první božské pravidlo:
miluj Boha, jen Boha.
Zná poslední nejvyšší pravidlo:
miluj Boha bezesně
a navíc bezpodmínečně.