7715 Nášlapný kámen

Klopýtal jsem, jen abych si uvědomil,
že samotné mé klopýtání
bylo nášlapným kamenem
k mé rychlé realizaci Boha.