7804 Přetížena problémy

Poněvadž je tvá mysl
přetížena problémy,
které nevytvořil nikdo jiný, než ty sám,
jak vůbec může tvůj život
snít o celkovém spasení?