7805 Dělej co můžeš teď

Není nic takového,
jako blízká budoucnost.
Cokoliv tady a teď
je mentální halucinace.
Proto teď dělej, co můžeš,
a právě v tuto chvíli buď tím,
čím máš být.