7837 Přišel jsem ke svému Zdroji

Známému Bohu říkám:
„Přišel jsem s vděčností.


Neznámému Bohu říkám:
„Přišel jsem s odevzdaností.


Nepoznatelnému Bohu říkám:
„Přišel jsem ke svému Zdroji.