8217 Neposkvrněný život naděje

Každý hledající musí žít
neposkvrněný život naděje.
Jen tak si bude schopen užívat
věčné cesty své duše.