8218 Kdo nemá víru

Kdo nemá víru ve své mysli,
nakonec zmizí
ve vnější temnotě.

Kdo nemá slib ve svém srdci,
nakonec zmizí
ve vnitřní temnotě.