8222 Nemyslitelná zásoba

Žádná lidská bytost není připravena čelit
nemyslitelné zásobě
svých vlastních divokých emocí.