8223 Cesty osamělosti

Neobviňuj Nebe
a neobviňuj zem
za svou osamělost.
Cestuješ cestami osamělosti,
protože tvá mysl si nezkoušela podrobit
temnotu mračení zklamání.