8301 Můj nejbezpečnější přístav

Já vím, já vím,
čistý život mého srdce
je můj nejbezpečnější přístav.