8303 Potřebuji jen jednu věc

Můj Pane Nejvyšší,
potřebuji od Tebe jen jednu věc:
dej mi schopnost
překvapit a probudit mé tělo
z jeho klidného dřímajícího života.