8307 Zkouší být sám sebou

Oduševněle zkouší
být sám sebou.
Proto ho Bůh pozval,
aby se vyhříval ve zlatých paprscích
Jeho transcendentálního Slunce.