8319 Boží Hlas probouzí

Vnější hlas vyžaduje.
Vnitřní hlas přikazuje.
Ale Boží Hlas ani nepřikazuje
ani nevyžaduje.
Pouze nepodmíněně probouzí
hledajícího ve mně.