8320 Usiluje-li tvá mysl

Usiluje-li tvá mysl, aby myslela božsky,
dozajista tě musí obejmout
Boží transcendentální Krása Blaženosti.