8515 Vděčnost je všemohoucí

Je-li pokora mocná,
pak čistota je všemocná.
Je-li odevzdání silné,
pak vděčnost je všemohoucí.