8516 Opovržení mnoha jazyků

Nezáleží na tom, jak božská
a jak dokonalá lidská bytost je,
je předmětem opovržení
mnoha jazyků.