8517 Je-li Boží Mysl bystrá

Je-li Boží Mysl bystrá,
Jeho Srdce je prosté.
Je-li Boží Soucitné Oko mocné,
Jeho Život Uspokojení je požehnaný.