8523 Odmítni zpívat se svou myslí

Jen odmítni zpívat se svou myslí.
Hle!
Tvé srdce je zcela připraveno
učit tě své oduševnělé písně.