8520 Nesrovnatelné dědictví

Protože má božské myšlenky
jako své nesrovnatelné dědictví,
jeho život je stálým vyjádřením
intenzivní vděčnosti svého srdce.