8527 Není nic takového, jako dokonalá touha

Jako není nic takového,
jako dokonalá touha,
stejně tak není nic takového,
jako nedokonalá odevzdanost aspirace.