8528 Důvody náhlé smrti

Pochybující mysl,
ustrašené srdce
a život nenávisti
jsou neklamné a mocné důvody
náhlé smrti v duchovním životě.