8530 Neumíš-li se usmívat

Neumíš-li se usmívat,
když klesáš,
nemusí se ti Bůh
ve Svém Nekonečném Soucitu ukázat,
aby ti pomohl znovu vystoupat.