8709 Buď rychlý, buď trpělivý!

Člověk říká Bohu:
„Buď rychlý, buď rychlý, buď rychlý!“
Bůh říká člověku:
„Buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý!“