8708 Buď laskavý, buď dobrý!

Člověk říká Bohu:
„Buď laskavý, buď laskavý, buď laskavý!“
Bůh říká člověku:
„Buď dobrý, buď dobrý, buď dobrý!“