8706 Vnější úspěch

Přichází-li vnější úspěch přirozeně,
přivítej ho.
Musíš-li ale o něj usilovat,
tak je to jen pokušení,
které je poslem záhuby.