8705 Nejdůležitější otázka

Ten, kdo radostně obětavě slouží,
není nijak podřadný tomu,
kdo oduševněle medituje.
Nejdůležitější otázkou je,
v jakém vědomí přebývá.