8806 Vědět, co se děje

Nemusí to být duše,
která realizovala Boha,
aby věděla, co se děje
v srdcích ostatních.
Jen pozvedni své vědomí dostatečně vysoko
a budeš schopen vědět,
co ostatní cítí.