8804 Osud Božího stvoření

Běda, často se stává,
že dobré duše musí trpět
kvůli těm špatným.
Takový je osud
Božího stvoření.