8824 Práce je radostí

Pro neaspirujícího člověka
je práce trestem,
práce je mučením.

Pro aspirujícího člověka
je práce požehnáním,
práce je radostí.