8829 Kvůli své neposlušnosti

Kvůli své neposlušnosti
nebyl schopen udělat pokrok.
Protože nemohl udělat pokrok,
ve vnitřním závodě se daleko propadl.