9201 Něco uvnitř mne

Můj sladký Pane,
něco uvnitř mne mi dává pocítit,
že jsi začátkem mé cesty
a jediným Cílem mé cesty.