9202 Strom budoucnosti

Strom budoucnosti není ničím jiným
něž Stromem věčného Nyní,
který věčně kvete
přímo před tebou.
Musíš jen vylézt,
abys uspokojil svůj nesmrtelný hlad.