9283 Inspirovat a být inspirován

Neexistuje hledající,
který by nedokázal inspirovat druhé.

Neexistuje hledající,
který by nedokázal
být inspirován druhými.