9290 Tvá skutečná hanba

Zvětšuj, neustále zvětšuj
svůj pláč aspirace.
Dovolíš-li své aspiraci,
aby se zmenšila,
bude to tvá skutečná hanba.