9412 Tvá vlastní skrytá surovost

Ah, podezřívavá mysli,
budeš se vůbec chtít dozvědět,
kdo ve skutečnosti jsi?
Jsi svou vlastní skrytou surovostí.