9409 Nesrovnatelné světlo osvobození

V den, kdy jeho mysl ztratila
své podezřívavé oko
a jeho srdce ztratilo
svůj úzkostlivý dech,
začal zářit
nesrovnatelným světlem
nejvyššího osvobození.