9407 Jsem božsky šťastný

Jsem božsky šťastný,
že mé srdce nyní zažívá
hlad Věčnosti.

Jsem nanejvýš šťastný,
že je má duše stále připravena
s jídlem Nesmrtelnosti.