Je pro duchovní hledající důležité, aby trávili čas s ostatními hledajícími?

Sri Chinmoy: Vždy se doporučuje, aby se hledající spolu stýkali, protože se tak navzájem inspirují. Bydlíte-li s někým, kdo vůbec neaspiruje, musíte neustále zápasit. Pro hledajícího je velmi obtížné, obzvláště na začátku, udržet si své nejvyšší vědomí. Jakmile někam jde, ihned se setkává s neaspirujícími lidmi. Dokonce i když s nimi nehovoří, jejich vibrace ho i přesto ovlivňují. Když se setkáte se světcem, okamžitě pocítíte jeho vibraci. A potkáte-li zloděje, ihned tu vibraci pocítíte. Ale jste-li jako hledající společně s dalším hledajícím, pak se vaše síla okamžitě nesmírně zvětší. Hledajícím se vždy doporučuje, aby byli ve společnosti s ostatními, nebo aby se často scházeli.