Jak můžeme vidět v ostatních lidech to božské, když má každý tolik nedostatků?

Sri Chinmoy: Od chvíle, kdy chcete vidět ve druhých to božské, tak jste urazili polovinu vzdálenosti. Někteří lidé nechtějí v ostatních vidět božské. Obráceně, chtějí v nich vidět to nebožské, aby je mohli kritizovat a posmívat se jim. Když se ale stanete upřímným hledajícím, tak se budete snažit vidět na ostatních to božské i přes jejich nedostatky.

Tím, že v někom vidíme nedostatky, pouze oddalujeme svůj vlastní pokrok. A zároveň tomu člověku nijak nepomůžeme. Nalézáme-li na někom chyby, jeho nebožské kvality nezmizí a ani naše se nezmenší. Naopak, jeho nebožské kvality vyjdou do popředí na jeho obranu a do popředí vyjde rovněž naše pýcha, arogance a pocit nadřazenosti.

Když však v někom vidíme božské, urychlujeme svůj pokrok a tomuto druhému člověku pomáháme, aby si na božském základě vybudoval svůj vlastní skutečný život. V duchovním životě musíme druhé vidět srdcem milujícího, a ne okem kritika. Každý jednotlivec zná své vlastní nedostatky, ale přesto by měl myslet hlavně na své božské možnosti a božský potenciál. Neustálým myšlením na svůj božský potenciál, zaměřením své pozornosti na své božské možnosti bude schopen vstoupit do království naplňující skutečnosti.

Abychom viděli v druhých božské, musíme milovat. Kde je láska silná, nedokonalosti jsou slabé. Pokud někoho skutečně milujeme, pak na něm nebudeme moci najít chyby. Jeho chyby budeme považovat za bezvýznamné, protože láska znamená jednotu. Tato jednota přichází, když druhého vědomě přijmeme takového, jaký je.

Přestože matka ví o nesčetných nedostatcích svého dítěte, nepřestává ho milovat, protože si s ním vytvořila jednotu. Je-li v dítěti nedokonalost, matka ji považuje za svou zcela vlastní. A když dítě vyroste, ucítí, že nedokonalosti matky jsou jeho vlastní.

Pokud je pro vás těžké milovat lidské v druhém člověku, milujte to božské v něm. Tím božským je Bůh. Jen proto, že jste hledající, víte, že Bůh je v tomto člověku stejně tak, jako je ve vás. Dokonce i když je pro vás obtížné milovat lidské jako takové, Milovat Boha je pro vás nesmírně snadné, protože Bůh je božský a dokonalý. Jestliže si vždy, když se podíváte na člověka, dokážete plně uvědomit existenci Boha v něm, nebudou vás jeho nedokonalosti nebo omezení rušit.